Quy chế quản lý Khu đô thị Quang Minh

Người xưa dạy rằng: “nước có phép nước – gia có gia quy”; phép nước để giữ gìn an ninh, trật tự của đất nước; gia quy duy trì tôn ti trật tự và khuôn phép đạo đức của gia đình.

Là một quần thể sinh thái, quy chế quản lý khu đô thị Quang Minh Green City cũng được xây dựng nhằm đảm bảo nâng cao khả năng sử dụng hài hòa tài sản chung và các tiện ích công cộng. Giúp Quang Minh Green City trở thành một khu đô thị xanh – sạch – đẹp – văn minh, xứng đáng với tên gọi “khu đô thị đáng sống”.

Phạm vi áp dụng quy chế Khu đô thị Quang Minh Green City

Quy chế này được áp dụng và bắt buộc đối với tất cả thành viên, người trong gia đình và khách của thành viên.
Bất kỳ sự vi phạm hay không tuân thủ của bất kỳ thành viên nào, người trong gia đình hay khách đối với quy chế quản lý đô thị Quang Minh Green City sẽ được coi là sự vi phạm của chính thành viên đó và thành viên đó phải chịu trách nhiệm cá nhân trước ban Quản lý về hành vi vi phạm đó.

Phí bảo trì khu đô thị thuộc dự án Quang Minh Thủy Nguyên

Phí bảo trì được thu không mang tính chất kinh doanh và bao gồm những khoản sau:

*Chi phí lương và các chi phí hành chính cho Ban Quản lý
*Bảo trì tài sản chung của Quang Minh Green City
*Tiền điện nước công cộng
*Thanh toán dịch vụ bảo vệ, vệ sinh
Các chi phí khác
Ngoài các phí trên, mỗi thành viên sẽ đặt cọc một khoản tiền hợp lý cho Ban quản lý dự án khu đô thị Quang Minh Thủy Nguyên ngay khi nhận nhà, phòng trường hợp cư dân vi phạm quy chế gây thiệt hại tài sản chung thì sử dụng khoản tiền cọc đó để bồi thường.
Trường hợp thành viên không thanh toán phí bảo trì trong vòng 2 tháng liên tiếp hoặc vi phạm nội quy quy định, ban quản lý có quyền ngừng hoặc yêu cầu nhà cung cấp ngừng cung cấp điện nước.

Quy định chung của khu đô thị Quang Minh Green City

* Tiếng ồn: Cư dân không được gây ra tiếng ồn tại khu vực thuộc tài sản chung hoặc tiện ích công cộng làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh và gây phiền phức trong khu đô thị
* Đỗ xe: Cư dân để xe của mình tại khu vực đỗ xe quy định; không được đỗ xe tại nơi công cộng trừ khi được sự chấp thuận của ban quản lý dự án Quang Minh Green City.
* Cản trở người khác sử dụng tài sản chung: Cư dân sẽ không được cản trở việc sử dụng hợp pháp tài sản chung của bất kỳ người nào. Ban quản lý có quyền di dời hoặc vứt bỏ mọi đồ vật đặt ở khu vực công cộng mà không cần thông báo trước cho chủ sở hữu.
Gây thiệt hại đối với tài sản chung bao gồm cây cối trong khu vực:Cư dân không được viết, vẽ, khắc, đóng đinh vào khu vực tài sản chung; không gây hư hại, không di dời mà không có văn bản pháp lý của ban quản lý dự án; không sử dụng khu vực tài sản chung làm vườn riêng của mình.
* Đối với mặt ngoài bao gồm ban công, cửa sổ và cửa chính: không được lắp đặt, xây dựng hoặc thay đổi kết cấu mặt ngoài nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Ban quản lý.
* Thái độ của cư dân: văn minh, lịch sự và ăn mặc đúng đắn khi sử dụng các khu vực công cộng và tài sản chung.
Ngoài ra còn một số quy định khác về việc xả rác, phơi quần áo, vật nuôi… trong khu đô thị Quang Minh Green City.

Quy định về sử dụng tài sản chung của khu đô thị Quang Minh Green City

Cư dân sẽ không được lắp đặt, duy trì bất kỳ kết cấu, vật cản, công trình nào trong khu vực thuộc tài sản chung trừ khi được ban quản lý chấp thuận bằng văn bản; sử dụng bảng thông báo và khu vực để xe theo quy định.
Quy định đối với sử dụng tiện ích dịch vụ trong khu đô thị
Tiện ích dịch vụ thuộc công ty sở hữu và không thuộc tài sản chung của khu đô thị, chính vì vậy việc sử dụng tiện ích dịch vụ bắt buộc cư dân phải mua vé và tuân thủ các quy định của công ty sở hữu.
Trên đây là tóm tắt Quy chế Quản lý và hoạt động của khu đô thị Quang Minh Green City. Cư dân chịu trách nhiệm cá nhân về những hành vi hành động hoặc không hành động của mình cũng như các thành viên gia đinh hoặc khách cư trú trong căn nhà của minh.

tags: quangminhgreencity.vn; kdtquangminh; quangminhthuynguyen; datnenkhuthinhvuong; quangminhgreencity hai phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *