Thông tin liên hệ

Khu đô thị Quang Minh Green City

Phố mới, Thủy Sơn
Thủy Nguyên, Hải Phòng

Điện thoại: +84 945 68 9999
kdtquangminh@gmail.com

Chỉ đường đến Quang Minh Green City


 

Liên hệ qua

From liên hệ